Προθεσμία δέκα ημερών για την αίτηση ένταξης των ΜΚΟ στο μητρώο

Δέκα μέρες έχουν οι ΜΚΟ που ασχολούνται με το μεταναστευτικό/προσφυγικό να καταγραφούν στο αρμόδιο μητρώο.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρχον μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των οποίων πεδίο δράσης είναι το μεταναστευτικό/προσφυγικό, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καλεί τις οργανώσεις, να καταθέσουν την αίτησή τους, στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

ΣΧΟΛΙΑ