Οι 10 κανόνες στην τηλεργασία – Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Tα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στα νέα δεδομένα στο χώρο της εργασίας που επιτάσσει η μετά κορονοϊού εποχή και δη για την τηλεργασία. Ο νόμος-πλαίσιο έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να πάει στη Βουλή για ψήφιση.

Στο νόμο μεταξύ άλλων προβλέοπονται:

Νέο θεσµικό πλαίσιο για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
Σε ποιες περιπτώσεις θα µπορεί να επιβάλλεται µονοµερώς
Ο εργοδότης καλύπτει το πρόσθετο κόστος του εξοπλισµού και της συντήρησής του
Απαγορεύεται η χρήση κάµερας για τον έλεγχο του τηλεργαζοµένου
Τι προβλέπεται για το ωράριο και την τηλε-ετοιµότητα
Ιδρύεται αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας

ΣΧΟΛΙΑ