ΟΑΕΔ: Εργαστήρια κατάρτισης ανέργων (δωρεάν)

Νέα εργαστήρια ενεργοποίησης και κινητοποίησης ανέργων θέτει σε λειτουργία ο ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν στην Αττική, έχουν ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, μέσα στο εξής πλαίσιο:

  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
  • Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Επισημαίνεται, ότι μετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

Τα εργαστήρια για το νομό Αττικής θα υλοποιηθούν την Τρίτη 26/06/2018, από τις από τις 09:30 έως τις 14:30

 

ΣΧΟΛΙΑ