Νέες ενστάσεις για τα εκκαθαριστικά σημειώματα των συνταξιούχων

Πλήθος ενστάσεων αναμένεται να υποβληθούν στον ΕΦΚΑ από παλαιούς συνταξιούχους από σήμερα 15 Οκτωβρίου, καθώς αναμένεται να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr).

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα των συνταξιούχων αποκάλυψαν αποκλίσεις σε σχέση με την καταβαλλόμενη σύνταξη (η οποία αναγράφεται ως «προσωπική διαφορά») από 200 έως και περισσότερα από 350 ευρώ. Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν αύξηση στο ποσό της σύνταξής τους για τα επόμενα έως και 20 χρόνια.

Οι παλαιοί συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, των οποίων οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν, μπορούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη βασιζόμενοι και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του επανυπολογισμού δεν θα έπρεπε να αφαιρούνται από το αρχικό ποσό οι περικοπές που εφαρμόστηκαν στις συντάξεις το 2012 (Ν. 4093/12 και 4051/2012) που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές.

Επίσης, στα εκκαθαριστικά σημειώματα δεν αναφέρονται οι συντάξιμες αποδοχές μετά την αναπροσαρμογή τους, ούτε και οι συντάξιμες αποδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον επανυπολογισμό σε πολλές περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι τα εκκαθαριστικά αναφέρουν τον αριθμό των ετών ασφάλισης με βάση τον οποίο έχει υπολογιστεί η σύνταξη του δικαιούχου, σε κανένα σημείο δεν αναφέρουν τις συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων έχει υπολογιστεί η νέα ανταποδοτική σύνταξη.

Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος επιθυμήσει να υποβάλει αίτημα ή ένσταση στα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα μπορεί να το κάνει μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

ΣΧΟΛΙΑ