Νέα μηχανήματα με leasing στα νοσοκομεία

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας για τις Συμπράξεις Δημοσίου με Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στην Υγεία περιλαμβάνει leasing ιατρικών μηχανημάτων, μονάδες τεχνητού νεφρού σε νησιά που υστερούν στον συγκεκριμένο τομέα, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση προμηθειών στα δημόσια νοσοκομεία και σε μεταγενέστερο στάδιο ακόμη και ολική αναμόρφωση ενός νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι ΣΔΙΤ θα αναπτυχθούν σε τρία στάδια: Στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των νοσοκομείων, σε στοχευμένες μονάδες για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Υγείας όπως είναι η αιμοκάθαρση, η αποκατάσταση, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ή η ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς τελικού σταδίου και στην ολοκληρωτική αλλαγή ενός νοσοκομείου.

Ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης μιλώντας στην εφημερίδα ανέφερε ότι οι ΣΔΙΤ στον τομέα της Υγείας αναμένεται να ξεκινήσουν με τα ιατρικά μηχανήματα στα νοσοκομεία και τη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή προμηθειών.

ΣΧΟΛΙΑ