Μοτοσυκλετιστικά ατυχήματα: Μια τραγική πρωτιά για την Ελλάδα

Οι θάνατοι από επιβατηγά αυτοκίνητα αντιπροσώπευσαν σχεδόν το ήμισυ (46%) όλων των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, ακολουθούμενοι από θανάτους πεζών (21%), μοτοσικλετιστών (15%), ποδηλάτων (8%) και θανάτων άλλων μορφών οδικών μεταφορών (10%). Στα κράτη μέλη της Ε.Ε. η Βουλγαρία κατέχει την υψηλότερη θέση στην κατηγορία επιβατικών αυτοκινήτων, με 64 θανάτους ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, που είναι σχεδόν έξι φορές υψηλότερος από εκείνον της Μάλτας (11). Το ποσοστό θανάτων πεζών σε τροχαία ατυχήματα είναι υψηλότερο στη Ρουμανία (37 ανά ένα εκατομμύριο κατοίκων) και χαμηλότερο στη Δανία (3).

Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό θανάτων σε σχέση με ατυχήματα με μοτοσυκλέτες (20 ανά ένα εκατομμύριο) και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάσταση σε Βουλγαρία και Εσθονία, όπου το ποσοστό είναι μηδενικό! Η λογική εξήγηση έχει να κάνει με τον αριθμό των καθημερινά κυκλοφορούντων μοτοσυκλετών, που σίγουρα στην Ελλάδα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, όχι μόνο σε σχέση με τις προαναφερόμενες χώρες αλλά και με τις περισσότερες σε όλη την Ευρώπη. Αν βάλουμε στην εξίσωση και την ποιότητα της ασφάλτου, που στη χώρα μας είναι κατά πολύ χειρότερη, τότε “δικαιολογείται” ο αυξημένος αριθμός θανάτων. Τέλος, όσον αφορά στον αριθμό των ποδηλατών που σκοτώθηκαν σε οδικά ατυχήματα, το υψηλότερο ποσοστό είναι στη Ρουμανία (10 ανά ένα εκατομμύριο κατοίκων) και το χαμηλότερο σε Κύπρο και Λουξεμβούργο, όπου είναι μηδενικό!

Σημείωση: Τα δεδομένα αφορούν στο έτος 2017, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά και έχουν εξαχθεί από τη βάση δεδομένων CARE (κοινοτική βάση δεδομένων σχετικά με οδικά ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα θάνατο ή τραυματισμό). Το CARE περιέχει λεπτομερή στοιχεία για μεμονωμένα ατυχήματα, που συλλέγονται από αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές των κρατών μελών.

ΣΧΟΛΙΑ