«Μεγάλος Αδελφός» για χρέη 500 ευρώ

Εντοπίζει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών στην εφορία και στα ταμεία

Τον μεγάλο αδερφό επιστρατεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να εντοπίσει οφειλές σε εφορία και ταμεία για ποσά από 500 ευρώ και πάνω.

Έτσι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα γνωρίζει επακριβώς τα περιουσιακά στοιχεία όλων των οφειλετών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις μετοχικές συμμετοχές  σε εταιρείες του εξωτερικού με τη διασύνδεση μάλιστα της φορολογικής διοίκησης με το κτηματολόγιο.

Πρώτη φορά θα υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα ακίνητα των οφειλετών.  Επίσης θα αντλούνται στοιχεία από εταιρείες. μητρώο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. ενώ σε δεύτερη φάση θα αξιοποιηθεί η νομοθεσία για ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Αμέσως μετά θα εκδίδονται τα κατασχετήρια με ένα στόχο τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΣΧΟΛΙΑ