Κατάργηση ορίου ηλικίας σε αγγελίες πρόσληψης προσωπικού

Παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη

Με αφορµή συγκεκριµένη αναφορά, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι σε ιστοσελίδα µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων καφεστίασης, στο σύνολο των αναρτηµένων αγγελιών αναζήτησης υπαλλήλων τίθεται ηλικιακό όριο 20-35 ετών.

Χωρίς να είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο η ηλικία τους συνιστά ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση για την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων, ουσιαστικά αποκλείονται υποψήφιοι μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας.

Ο Συνήγορος, όπως μεταδίδει ο Σκάι, ενηµέρωσε την εταιρεία ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η ανωτέρω πρακτική αποτελεί παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης λόγω ηλικίας.

Ζήτησε δε, την αλλαγή της πολιτικής προσλήψεων της εταιρείας, προκειµένου αυτή να εναρµονιστεί µε το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας κατά των διακρίσεων.

Η εταιρεία συµµορφώθηκε πλήρως στις συστάσεις του Συνηγόρου, εξαλείφοντας το κριτήριο της ηλικίας από όλες τις αγγελίες της.

ΣΧΟΛΙΑ