Ζωόφιλοι κατά κυνηγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Παρά πόδας να θέσουν σε όλη την Ελλάδα τα όπλα τους οι κυνηγοί ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας η Ζωοφιλική Οικολογική Ένωση Ελλάδος.

Εμπαιγμό για την Δικαιοσύνη αποτελεί η από 31.7.2017 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία ρυθμίζεται η θήρα κατά την κυνηγητική περίοδο 2017-2018, υπογραμμίζει η Ζωοφιλική Οικολογική Ένωση Ελλάδος, καθώς η επίμαχη υπουργική απόφαση με «μεθοδευμένη κίνησή της εξουδετερώνει» τις δεκάδες προηγούμενες αποφάσεις (νομολογία) του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που καθόριζαν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να επιτρέπεται το κυνήγι.

Η εν λόγω Ένωση ζητεί από το ΣτΕ να ανασταλεί προσωρινά η επίμαχη υπουργική απόφαση, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κυρίας αίτησης-προσφυγής  που έχει καταθέσει, όπως επίσης ζητεί και να ακυρωθεί η υπουργικη απόφαση.
Η προβαλλόμενη υπουργική απόφαση που καθορίζει το χρόνο της κυνηγητικής περιόδου και τα επιτρεπόμενα θηράματα ανά κυνηγό και ημέρα είναι αντίθετη σε διεθνείς συμβάσεις, το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, όπως επίσης είναι αντίθετη στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣτΕ.

Υποστηρίζει, ακόμη, η Ένωση ότι πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης δεν ζητήθηκαν οι απόψεις των Κυνηγετικών Συλλόγων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων, της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, των Οικολογικών Οργανώσεων, κ.λπ., όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Παράλληλα, δεν συντάχθηκε η απαιτούμενη επιστημονική μελέτη για κάθε ένα από τα θηρεύσιμα είδη, το χρόνο της κυνηγητικής περιόδου (έναρξη και λήξη) προκειμένου να μην επηρεάζεται η αναπαραγωγή τόσο των προστατευομένων όσο και των θηρευσίμων ειδών, κ.λπ. Αντίθετα, η υπουργική απόφαση επικαλείται μια επικαιροποιημένη παλαιά υπάρχουσα μελέτη που φέρεται ότι συντάχθηκε από τους ίδιους επιστήμονες που συνέταξαν κατά το παρελθόν τις ανάλογες μελέτες οι οποίες έχουν κριθεί ακατάλληλες από το ΣτΕ.

Τέλος, σημειώνει ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βόννης πρέπει να μειωθούν τα χρονικά όρια της κυνηγητικής περιόδου στην Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ