Επιφυλάξεις Κομισιόν για «κλειστά κέντρα» μεταναστών στην Ελλάδα

Αποστάσεις από τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για το μεταναστευτικό παίρνει η Κομισιόν. Πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφεραν ότι ναι μεν η Επιτροπή, επί της αρχής, «χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ελληνικές Αρχές ανακοίνωσαν συγκεκριμένα βήματα για τη βελτίωση της κατάστασης στα νησιά, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για την αύξηση των επιστροφών».
Ωστόσο, διατηρεί τις επιφυλάξεις για τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας και τονίζει με νόημα ότι το θέμα της κράτησης μπορεί να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία: μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο και για τη διάρκεια που απαιτείται, για παράδειγμα, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία επιστροφής, να αποφευχθεί η διαφυγή ή για να επαληθευθεί η ταυτότητα ενός αιτούντος άσυλο», κατέληξαν οι πηγές της Κομισιόν.

«Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα καλέσει την Ελλάδα να εξασφαλίσει την ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων μετεγκατάστασης, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνουν πηγές της Κομισιόν. «Θα πρέπει φυσικά να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν πριν σχολιάσουμε περαιτέρω».

«Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, απαιτούνται επείγουσες ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών για όλους τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο στα νησιά και υποστηρίζουμε τις νέες προσπάθειες για την περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού των μεταφορών στην ηπειρωτική χώρα, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και τη βελτίωση της προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω του διορισμού εθνικού συντονιστή», τονίζουν .

Σε σχέση με τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας, οι ίδιες πηγές αναφέρουν: « Θα πρέπει να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν πριν μπορέσουμε να σχολιάσουμε περαιτέρω και να παραμένουμε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να διαχειριστούν τις νέες εγκαταστάσεις που ανακοινώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ», υπογραμμίζει με νόημα η Κομισιόν.

Όπως σημειώνει, «γενικότερα, μια αποτελεσματική και ανθρώπινη πολιτική επιστροφών αποτελεί ουσιαστικό μέρος της συνολικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων και τη μείωση των κινήτρων για παράνομη μετανάστευση. Εξασφαλίζει ότι μόνο εκείνοι που έχουν ανάγκη προστασίας λαμβάνουν τη βοήθεια και όσοι δεν έχουν το δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ επιστρέφονται αποτελεσματικά. Ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας».

«Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, όσον αφορά την κράτηση, υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο της ΕΕ το οποίο πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη όταν κάνουν χρήση της κράτησης. Όπως ορίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ, η κράτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο και για τη διάρκεια που απαιτείται, για παράδειγμα, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία επιστροφής, να αποφευχθεί η διαφυγή ή για να επαληθευθεί η ταυτότητα ενός αιτούντος άσυλο», κατέληξαν οι πηγές της Κομισιόν.
Ερώτηση Κ. Αρβανίτη στην Κομισιόν
Στο μεταξύ, ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε χθες ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει ότι «28 άνθρωποι που έφτασαν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, απορρίπτονται από το “σύστημα” επειδή δεν βρέθηκε διερμηνέας για την υποχρεωτική συνέντευξη στη μητρική τους γλώσσα! Έτσι εννοεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη την Διεθνή Προστασία; Αυτή είναι η εφαρμογή στην πράξη της “ιδέας” για επιτάχυνση των διαδικασιών; “Δε βρίσκω διερμηνέα – δεν έχει άσυλο»;”, αναρωτιέται.

ΣΧΟΛΙΑ