«Ειδικές περιπτώσεις»: Δημόσιοι υπάλληλοι σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας (πίνακας)

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και εκείνες που έχουν 20 έτη ως το 2010 και 3ο παιδί μετά το 2011.

Για όλες τις άλλες κατηγορίες γονέων στο Δημόσιο ισχύουν όσα αναφέρει το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.

ΣΧΟΛΙΑ