Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση κόκκινων δανείων 900 εκατ. ευρώ στην Symbol

Την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΝPLs) με ονομαστική αξία 900 εκατ. ευρώ στην Symbol Ivestment ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα.

Τα κόκκινα δάνεια πουλήθηκαν περίπου στο 28% της αρχικής τους αξίας. Η Morgan Stanley είχε το ρόλο συμβούλου στην πώληση.

Πηγή: Reuters

ΣΧΟΛΙΑ