Διαγωνισμός επιλογής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων -Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Τη διαδικασία επιλογής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, περιγράφει απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Όσοι έχουν τα προσόντα που περιγράφονται στο ΦΕΚ και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, υποβάλουν αίτηση με δικαιολογητικά.

ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ