Δημόσιο: Τι αλλάζει στην υποβολή μηνύσεων κατά τρίτων (έγγραφο)

Εγκύκλιο με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4637/2019  που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις και ειδικότερα σε ότι αφορά τη διαδικασία μηνύσεω κατά τρίτων στο Ελληνικό Δημόσιο, κοινοποίησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής. 

Βάσει της εγκυκλίου καθορίζεται ότι ο αρμόδιος για να υποβάλλει έγκληση, ως νόμιμος εκπρόσωπος του παθόντος από ποινικό αδίκημα του Δημοσίου, είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ