Δημόσιοι υπάλληλοι με καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ!

Πρωταθλητές στη μίζα δημοτικοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι σε πολεοδομίες και ασφαλιστικούς φορείς.

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εντόπισε ποσά 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς οκτώ υπαλλήλων του Δημοσίου τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα νόμιμα εισοδήματά τους και έτσι έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες σε βάρος τους καθώς υπάρχει έντονη η… οσμή μίζας.

Αν και οι περιπτώσεις είναι λίγες είναι ενδεικτικές του που κινείται το μαύρο χρήμα καθώς το φαινόμενο είναι… συχνό σε επίπεδο δημοτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων σε πολεοδομίες και σε ασφαλιστικά ταμεία.
Οι… μπίζνες που κάνουν κάποιοι υπάλληλοι του Δημοσίου φαίνεται ότι είναι αρκετά προσοδοφόρες . Τα πρόστιμα δείχνουν το μέγεθος των παράνομων εσόδων τους:
Υπάλληλος Πολεοδομίας: 925.420 ευρώ
Δημοτικός Υπάλληλος: 505.707 ευρώ
Υπάλληλος Πολεοδομίας: 435.842 ευρώ
Δημοτικός Υπάλληλος: 339, 872 ευρώ
Υπάλληλος Υπουργείου: 137.291 ευρώ
Δημοτικός Υπάλληλος: 114.215 ευρώ
Δημοτικός Υπάλληλος: 50.000 ευρώ
Υπάλληλος Ασφαλιστικού Φορέα: 6.267 ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ