Δεν έχει τέλος η κρίση στην αγορά εργασίας – στήριξη μόνο από τουρισμό

Οι απώλειες σε θέσεις εργασίας αλλά και σε αμοιβές τα χρόνια των μνημονίων ήταν τεράστιες και το πλήγμα συνεχίζεται σε πάρα πολλούς παραγωγικούς κλάδους όπως αποκαλύπτουν τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι αμοιβές καταρρακώθηκαν σε όλους σχεδόν τους κλάδους με την εξαίρεση των τουριστικών  (Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης).

Όσο για το «αναπτυξιακό» έτος 2018 δεν έφερε άνοδο στους μισθούς όλων των εργαζόμενων. Σε πολλούς κλάδους οι πιέσεις συνεχίσθηκαν ενώ οι συνολικές απώλειες από την αρχή της κρίσης φτάνουν έως το 60%.

Αλλά και σε όρους απασχόλησης, με πολύ λίγες εξαιρέσεις (τον τουρισμό αλλά και τις υπηρεσίες παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων και τις μεταφορές) η απώλεια θέσεων ήταν τεράστια τα χρόνια που προηγήθηκαν. Έφτασαν ακόμη και το 42%, με την ανάκαμψη του 2018 να μην τους αγνίζει όλους.

Αναλυτικά, στην Μεταποίηση, που αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς κλάδους, η απασχόληση από το 2010 έως το 2018 μειώθηκε κατά 16,9% και φέτος η πτώση συνεχίστηκε (κατά 0,2% με βάση στοιχεία 3ου τριμήνου σε ετήσια βάση). Οι ώρες εργασίας περιορίστηκαν περισσότερο λόγω της μείωσης της παραγωγής (κατά 15,8% την 8ετία με μηδενική άνοδο πέρυσι) ενώ η πτώση στις αμοιβές ήταν πολύ μεγαλύτερη: οι αποδοχές περιορίσθηκαν κατά  24,1% από το 2010 και αναστροφή της τάξης του 3% κατεγράφη πέρυσι.

Στον τουρισμό καταγράφεται η μόνη «εξαίρεση». Στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης καταγράφεται άνοδος της απασχόλησης κατά 87,6% τα χρόνια της κρίσης και κατά 3,4% το 2018, οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν πολύ περισσότερο: κατά  171,1% από το 2010 και κατά 5% πέρυσι. Όσο για τις αμοιβές, υπάρχει άνοδος 106% τα χρόνια της κρίσης και κατά 5,5% το 2018. Να σημειωθεί βεβαίως ότι ως αποδοχές υπολογίζονται οι μεικτές, δηλαδή και το εργασιακό κόστος που έχει αυξηθεί λόγω των νέων εισφορών.

Δεν έχει τέλος η κρίση στην αγορά εργασίας – στήριξη μόνο από τουρισμό
Η ΕΛΣΤΑΤ στα αναλυτικά στοιχεία της για την  εξέλιξη των Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών σε βασικούς τομείς της Οικονομίας μετρά την απασχόληση, τις ώρες εργασίας και τις αμοιβές. Κάθε 3 μήνες παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω δείκτες σε δέκα βασικούς τομείς Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Σκοπός των δεικτών είναι η καταγραφή της μεταβολής του αριθμού των απασχολουμένων ατόμων, των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν και των μισθών και ημερομισθίων.

 

Ως αριθμός απασχολουμένων ορίζεται ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα (ιδιοκτήτες, συνεταίροι και μέλη των οικογενειών τους) και την ειδικότητά τους (διευθυντές, πωλητές, βοηθητικό προσωπικό) και ανεξάρτητα αν εργάζονται προσωρινά ή εποχικά, με πλήρη ή μερική απασχόληση, με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή.

Ως ώρες εργασίας ορίζεται ο συνολικός αριθμός των ωρών που πραγματοποιήθηκαν στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς. Περιλαμβάνονται οι ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του κανονικού ωραρίου, οι επιπλέον ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπερωριακά, με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, η διάρκεια νυκτερινής εργασίας ή εργασίας τις Κυριακές ή τις αργίες. Δεν υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας, ο χρόνος για αμοιβές που καταβλήθηκαν χωρίς να έχει παρασχεθεί εργασία όπως π.χ. ετήσια άδεια ή αναρρωτική άδεια.

Ως μισθοί και ημερομίσθια ορίζεται το σύνολο των μεικτών αμοιβών, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλονται σε όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στη μισθολογική κατάσταση σε αντάλλαγμα της εργασίας που προσέφεραν.

ΣΧΟΛΙΑ