Ασφαλιστήρια Υγείας: Ποια έξοδα νοσηλείας καλύπτουν

Ποια έξοδα λοιπόν μας καλύπτει η ασφαλιστική εταιρία και ως ποιο όριο;

Το ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται είτε απευθείας στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε ο ασφαλισμένος είτε ως αποζημίωση στον ίδιο αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί το όποιο εκπιπτόμενο ποσό ή τα ποσοστά συμμετοχής του ασφαλισμένου.

Τα «Έξοδα νοσηλείας» είναι τα έξοδα που πραγματοποιούνται πριν, κατά την διάρκεια και μετά την νοσηλεία για το ίδιο περιστατικό υγείας του ασφαλισμένου και περιλαμβάνουν…

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

ΣΧΟΛΙΑ