ΑΣΕΠ: 210 θέσεις σε νοσοκομείο για απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ

Δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 210 προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ:

 Φύλακες – νυχτοφύλακες (11 θέσεις)Προσωπικό καθαριότητας (164 θέσεις)Tραπεζοκόμοι (22 θέσεις)Λαντζιέρηδες (7 θέσεις)Βοηθοί μαγείρων (6 θέσεις)Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια επιλογής

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Χρόνος ανεργίας (4 μήνες)
2. Ανήλικα τέκνα
3. Βαθμός βασικού τίτλου [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)]
4. Εμπειρία ομοειδής με την εκάστοτε ειδικότητα [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]
4.α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημόσιου τομέα (έως 120 μήνες)
4. β. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικό τομέα (έως 120 μήνες)
5. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
6. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

ΣΧΟΛΙΑ