Από 1 Ιουνίου θα εκδίδεται Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών (έγγραφο)

Στα πλαίσια υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»(Υ.Α. 1299/7-4-2003 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002), καθώς και του εγκεκριμένου «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών», θα συντάσσεται και εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2019, Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε αναλυτικά:

ΧΑΡΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ