Απόπειρες εξαπάτησης επιχειρηματιών

Από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ην.Βασίλειο

Για τις περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης πολιτών και επιχειρήσεων, από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ενημερώνει τους επαγγελματίες – επιχειρήσεις της Αρκαδίας, το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Σε ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, αναφέρεται ότι οι περιπτώσεις οι οποίες πρόσφατα του γνωστοποιήθηκαν, μπορούν να ενταχθούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες:

  • Κατάχρηση επωνυμίας νόμιμα λειτουργούσας επιχείρησης, ή χρήση παρεμφερούς
  • Ενδείξεις απάτης
  • Προσέγγιση στο πλαίσιο εμπορικής έκθεσης
  • Επενδυτικές προτάσεις υψηλού κινδύνου

Για να δείτε αναλυτικά την κάθε περίπτωση καθώς και τι προτείνεται στους Έλληνες επιχειρηματίες και ιδιώτες επενδυτές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr  (σημαντικά νέα).

ΣΧΟΛΙΑ