Απομάκρυνση των μπλε κάδων πέριξ των νοσοκομείων με απόφαση του ΥΠΕΝ

Διότι πετούν ιατρικά απόβλητα

Την απομάκρυνση των μπλε κάδων πέριξ των νοσοκομείων, αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος, αφού παρατηρήθηκε να πετούν ιατρικά απόβλητα.

Παρά το γεγονός ότι η χρήση τους προορίζεται για την ανακύκλωση, δηλαδή οι πολίτες πρέπει να πετούν συσκευασίες χαρτιού, πλαστικού, και αλουμινίου κτλ., ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγουν σε αυτούς τους κάδους ιατρικά απόβλητα και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 στους εργαζομένους των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα απόβλητα αυτά.

Αποτέλεσμα αυτού, να αποφασιστεί η άμεση απομάκρυνση των μπλε κάδων που βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία και κλινικές. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κατά αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων που προκύπτουν από υγειονομικές μονάδες θα οδηγούνται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ).
Σημειώνεται ότι θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας, με παράλληλη τροποποίηση των δρομολογίων αποκομιδής των μπλε κάδων, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία της ανακύκλωσης στη χώρα, εξασφαλίζοντας την προστασία όλων των εμπλεκομένων σε αυτή.
eleftherostypos.gr

ΣΧΟΛΙΑ