Απαγορεύεται η διόρθωση λαθών στον ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες ιδιοκτήτες

Έναν παραλογισμό βιώνουν πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι έσπευσαν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων της ρύθμισης για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων. Μια από τις επιμέρους προβλέψεις της ρύθμισης είναι ότι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν δεν μπορούν να ανακληθούν στην περίπτωση που οδηγούν σε μείωση της φορολογητέας ύλης. Με άλλα λόγια λάθη που έκαναν οι φορολογούμενοι σε βάρος τουςκατά τη συμπλήρωση των τροποποιητικών δηλώσεων δεν μπορούν να διορθωθούν.

Η πρόβλεψη αυτή έχει δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα κυρίως σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ και ειδικά σε φορολογούμενους που επιθυμούν να προχωρήσουν σε μεταβίβαση ακινήτων. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση ακινήτου θα πρέπει ο πωλητής να έχει πληρώσει ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από τον φόρο ακινήτων ή ΕΝΦΙΑ της τελευταίας 5ετίας για το συγκεκριμένο ακίνητο. Ο συμβολαιογράφος είναι αρμόδιος να ελέγξει αυτήν την υποχρέωση μέσω της λήψης ειδικού πιστοποιητικού καταβολής του φόρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτόν για την τελευταία 5ετία. Μάλιστα εφόσον ο φορολογούμενος έχει κάνει λάθος στη δήλωση των χαρακτηριστικών του μεταβιβαζόμενου ακινήτου τότε έχει δικαίωμα με την καταβολή προστίμου 100 ευρώ να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις σε βάθος 5ετίας και να πληρώσει τη διαφορά ή να του επιστραφεί ΕΝΦΙΑ αν το λάθος που είχε κάνει ήταν εις βάρος του.

Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ένας φορολογούμενος έχει τροποποιήσει τη δήλωση Ε9 με βάση τις ευεργετικές διατάξεις της ρύθμισης για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων. Και αυτό διότι δεν μπορούν να ανακληθούν ούτε να διορθωθούν όταν οδηγούν σε μείωση, όπως αναφέρθηκε, της φορολογητέας ύλης. Με άλλα λόγια όταν ένας φορολογούμενος έκανε λάθος και δήλωσε περισσότερα τετραγωνικά ή υψηλότερο όροφο ή λανθασμένη θέση σε περιοχή με υψηλότερη τιμή ζώνης τότε δεν έχει το δικαίωμα να κάνει διόρθωση.

Με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε οδηγίες στις εφορίες να εκδίδουν το πιστοποιητικό καταβολής του ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων που τα στοιχεία τους είναι λανθασμένα λόγω λανθασμένης δήλωσης Ε9 στο πλαίσιο της ρύθμισης για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων. Αυτό θα γίνεται στις περιπτώσεις που, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου”.

Με άλλα λόγια θα εκδίδεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με λανθασμένα στοιχεία αλλά η μεταβίβαση δεν θα εμποδίζεται. Αυτό που θα εμποδίζεται όμως είναι η επικράτηση της… κοινής λογικής αφού ο φορολογούμενος θα πληρώσει για πάντα περισσότερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν που του αναλογεί πραγματικά… Για να διορθωθεί ο παραλογισμός και να δοθεί η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 στις περιπτώσεις μείωσης της φορολογητέας ύλης για όσους υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις με βάση τη ρύθμιση των αδήλωτων εισοδημάτων απαιτείται διάταξη.

ΣΧΟΛΙΑ