Αναζητείται η έκπτωση 25% για εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων-εισφορών

Σε αβεβαιότητα βρίσκονται χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αναφορικά με την έκπτωση που ανακοινώθηκε για όσους πληρώνουν εμπρόθεσμα φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Αν και βρισκόμαστε μόλις τρία εικοσιτετράωρα πριν εκπνεύσει ο μήνας και οι προθεσμίες για πληρωμή σημαντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η σχετική έκπτωση δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί από το οικονομικό επιτελείο.

Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο κάνουν λόγο για θέσπιση με την επόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Αυτό, ωστόσο, δεν αίρει την αβεβαιότητα, καθώς για την πληρωμή των φόρων και εισφορών με έκπτωση θα πρέπει να έχουν γίνει και οι απαραίτητες διασκευές στο σύστημα πληρωμών του taxisnet.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης που ακόμη δεν έχουν πάρει τη μορφή διατάξεων την έκπτωση 25% δικαιούνται:

-Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση ή είναι ανοικτές και περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ κλάδων που πλήττονται από την κρίση και δεν θα κάνουν χρήση της αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων για τέσσερις μήνες αλλά θα τις εξοφλήσουν εμπρόθεσμα. Η αναστολή πληρωμών φόρων αφορά τις υποχρεώσεις που λήγουν από 20 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου.

-Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση ή είναι ανοικτές και περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ κλάδων που πλήττονται από την κρίση και δεν θα κάνουν χρήση της αναστολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 4 μήνες, αλλά θα τις εξοφλήσουν εμπρόθεσμα.

-Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση που θα πληρώσουν εμπρόθεσμα φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που λήγουν Μάρτιο και Απρίλιο.

-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληττόμενους κλάδους που θα πληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές οφειλές μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου, εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Από τις παραπάνω εκπτώσεις εξαιρείται η εμπρόθεσμη πληρωμή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο μέτρο της έκπτωσης φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που, ενώ πλήττονται από την κρίση, το θεωρούν ως ένα μέσο μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού κόστους τους.

ΣΧΟΛΙΑ