Αναβάλλονται οι δοκιμασίες για την 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ λογω της κακοκαιρίας

Αφορά την συμμετοχή στη διενέργεια αθλητικών δοκιμασιών εξ αναβολής υποψηφίων και επιλαχουσών γυναικών Υποψηφίων

Αποφασίστηκε αναβολής των δοκιμασιών για την 6Κ/2018 που είχαν οριστεί για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο λόγω της κακοκαιρίας, οι οποίες σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dimosio.gr μετατίθενται για την επόμενη εβδομάδα. Το ΑΣΕΠ ενημερώνει τους συμμετέχοντες για την αναβολή και τον ορισμό της νέας ημερομηνίας που θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμασίες μέσω σχετικού μηνύματος.

Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη αφορά την συμμετοχής στη διενέργεια αθλητικών δοκιμασιών εξ αναβολής υποψηφίων και επιλαχουσών γυναικών Υποψηφίων όπου μόλις προχθές υπήρξε συμπληρωματικός πίνακας επιλαχούσας γυναίκας κληθείσας σε υγειονομικές εξετάσεις υποψήφιας, η οποία είχε υποβάλει εμπροθέσμως το δελτίο υγειονομικής καταλληλότητας, και του υπ΄ αριθμ. 123/15-9-2020 Πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφασίσθηκε η κατάρτιση «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ», η οποία δύναται να λάβει μέρος στις προβλεπόμενες στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. αθλητικές δοκιμασίες, αναμορφούμενου αναλόγως του «ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ».

Η υποψήφια που περιλαμβάνεται στον πίνακα με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» καλείται να λάβει μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες που ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ». Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 8-9-2020 «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Υγειονομικής Καταλληλότητας Επιλαχουσών Γυναικών Υποψηφίων και Πρόσκληση Συμμετοχής στη Διενέργεια Αθλητικών Δοκιμασιών Εξ Αναβολής Υποψηφίων και Επιλαχουσών Γυναικών Υποψηφίων» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. όπως ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγή: dimosio.gr

ΣΧΟΛΙΑ