ΑΜΚΑ και ΑΦΜ στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την στρατολογία

Απο την 1η Μαΐου το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ θα αναγράφονται σε όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την στρατολογία.

Από την 1η Μαΐου καταχωρούνται υποχρεωτικά ως πεδία ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στις βεβαιώσεις και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες στρατολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης και τις εφαρμογές του Σπουδαστολογίου των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών που δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος για την απονομή σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει τις αναγκαίες υποδομές διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Πληροφοριακού συστήματος της Στρατολογίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των εφαρμογών των Σπουδαστολογίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ηλεκτρονική πρόσβαση του συστήματος ΑΤΛΑΣ στα δεδομένα των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απαιτούνται για την απονομή ή μεταβίβαση των συντάξεων.

ΣΧΟΛΙΑ