Ακόμη 55 επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης

Για την ίδρυση νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επιπλέον 55 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 7.769.817,50 ευρώ, εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και αφορούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Με την τροποποίηση της απόφασης που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα 160. Η συνολική δημόσια δαπάνη

 

ΣΧΟΛΙΑ