Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για το πόθεν έσχες

Λήγει η προθεσμία

Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου έχουν οι υπόχρεοι προθεσμία προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα τους που αφορούν στην ετήσια Δήλωση Περιουσιακή Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2019 έως 31.12.2019).

Μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020 τροποποιήσεις και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) δεν θα επιτρέπονται, ενώ τυχόν παράλειψη του υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε σχετικό ενημερωτικό μήνυμα που είχε αποσταλεί πρόσφατα στους φορείς για την ανάρτηση των καταλόγων αναφέρονταν τα εξής:

«Παρακαλώ όπως λάβετε γνώση της συνημμένης εγκυκλίου που αφορά στις Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2020.

Σε αυτή διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης των δεδομένων της κατάστασης υπόχρεων προς υποβολή Δ.Π.Κ στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των αρμοδίων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία σχετικά με την ως άνω διαδικασία μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.pothen.gr/katalogos (πατήστε Control-F5 για ανανέωση της σελίδας).

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 ή μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;» αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr.»

ΣΧΟΛΙΑ