Άδεια εργασίας στους αιτούντες άσυλο μετά το 6μηνο-Περίθαλψη με προσωρινό αριθμό ασφάλισης

Θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση των αιτούντων διεθνή προστασία με την απονομή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) ρυθμίζει απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, την οποία παρουσιάζει αποκλειστικά το Dikaiologitika News.

Ο ισχύον ΑΜΚΑ όλων των αιτούντων διεθνή προστασία προ της 01-11-2019 που διατηρούν ενεργό δελτίο ασύλου θα μετατραπεί σε Π.Α.Α.Υ.Π.Α. Για όσους αλλοδαπούς δεν επιτευχθεί η ταυτοποίηση θα μπορούν να λαμβάνουν τον ΠΑΑΥΠΑ με την ανανέωση του δελτίου πλήρους καταγραφής στις Υπηρεσίες Ασύλου.

Ο κάτοχος ΠΑΑΥΠΑ αποκτά δικαίωμα ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά εργασίας μετά την πάροδο των 6 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας εφόσον κατέχει «δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού» και καθ όλη την διάρκεια ισχύος του.

Η απόφαση Βρούτση που παρουσιάζει αποκλειστικά το Dikaiologitika News

METANASTES12020 02 13 12 13 59

METANASTES2 2020 02 13 12 14 00

Το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κατόχου ΠΑΑΥΠΑ θα αποτυπώνεται στο δελτίο αιτούντος διεθνής προστασία με την αναγραφή από την υπηρεσία ασύλου του λεκτικού «Δικαίωμα Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας» ούτως ώστε με την σχετική ένδειξη να ενημερώνονται τα στοιχεία του ΠΑΑΥΠΑ.

Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και τα συστήματα της ΑΑΔΕ θα ενημερώνονται για το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχει η ΗΔΙΚΑ.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης του ΠΑΑΥΠΑ για οποιοδήποτε λόγο επέρχεται η απώλεια του δικαιώματος πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης διεθνούς προστασίας και μετά την επίδοση της άδειας διαμονής του Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) από την υπηρεσία ασύλου ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος ΑΜΚΑ και οφείλει ο ίδιος εντός ενός μηνός από την επίδοση της σχετικής άδειας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση του.

ΣΧΟΛΙΑ