24 Ιανουαρίου η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Πάτρας

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 24η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 θα γίνει η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

1. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 800/12-10-2018 απόφασης Δ.Σ. Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1427 της περιοχής «1η Αρκτική Φάση Επέκτασης Σ.Π.Π.», ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου, Παρασκευής Αποστολοπούλου, Αδαμαντίας – Ηρούς Αποστολοπούλου και Απόστολου Αποστολόπουλου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Ευρυβιάδου, λόγω έργου ανακατασκευής της από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
3. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού 25ης Μαρτίου στο Κάτω Καστρίτσι, λόγω έργου ανακατασκευής δικτύου ομβρίων, από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
4. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για χώρο εντός επιχείρησης (Κονταξής Χρ.) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
5. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Δημητρόπουλος Ν. & ΣΙΑ ΟΕ) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
6. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Μανίκη Στ.) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
7. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Μίαρης Χ.) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
8. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Μίχου Δ.) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
9. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Μπαρδούση Γ.) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
10. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Παρίση Μ.) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).

ΣΧΟΛΙΑ