Όλα έτοιμα για την 40η επέτειο επανακομιδής στην Πάτρα του Σταυρού του πολιούχου

Το πρόγραμμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων

τοπική μας Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἔχει τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό, ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστό, νὰ κατέχῃ ὡς πηγὴν εὐλογίας καὶ ἁγιασμοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἁγία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ τὸν Σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου του,   ὁποῖος τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1980, ἐπανεκομίσθη στὴν Πάτρα, ἀπὸ τὴν πόλη Μασσαλία τῆς Γαλλίας, ὅπου ἐπὶ ἑκατοντάδες ἐτῶν εὑρίσκετο, κρίμασιν οἶς οἶδεν Θεός.

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ  Πατραϊκὸς Λαὸς σύσσωμος μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Ἐκκλησιαστικὴ, Πολιτικὴ καὶ λοιπὴ Ἡγεσίαὑπεδέχθη τὸν Σταυρὸ τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, πέρασαν 40 χρόνια. Ὅλα αὐτά τά χρόνια αἰσθανόμεθα πλουσίαν τήν εὐλογία καί τήν δωρεά τοῦ Κυρίου μας διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Σᾶς προσκαλοῦμε, καί ἐφέτος, μὲ ἀγάπη πατρικὴ στὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ ὁποῖος θὰ πραγματοποιηθῇ στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὅπου εὑρίσκεται Σταυρὸς τοῦ Ἁγίου μας.       

Τὸ πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Σάββατο 18 Ἰανουαρίου 2020

  • ὥρα 6μ.μ.
  • Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς

Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου 2020

  • ὥρα 7-10:30π.μ.
  • Ὄρθρος- Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Ἡ συμμετοχή σας στὸν ἑορτασμὸ αὐτό, θά μᾶς χαροποιήσῃ ἰδιαίτερα.

ΣΧΟΛΙΑ