Υποστήριξη εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου

Βιβλιοθήκη και υπηρεσία πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών

Συνεχίζεται η ενημέρωση της ιστοσελίδας «Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου» της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία συγκεντρώνονται ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τρέχουσες υποδομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τις τελευταίες ημέρες έχουν προστεθεί στο υπάρχον περιεχόμενο πηγές από τους:

American Psychological Association (7th APA Style Guidelines)
California University Press
JoVE (Journal of Visualized Experiments), με τις ενότητες JoVE Core, JoVE Science Education και Lab Manual
Loeb Classics
Perseus Digital Library-Scaife Viewer
MIT Press Direct
Πλέον, όλες οι πηγές διαθέτουν μια ετικέτα που δηλώνει τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές, αν δηλαδή είναι ελεύθερες, αν απαιτείται σύνδεση με OpenVPN, κλπ.

Αν παρατηρήσετε πως η υποδομή ταυτοποίησης, λόγω φόρτου, δεν σας συνδέει, τότε για ορισμένους και μόνο εκδότες υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσω της επιλογής Institutional login/via Shibboleth που παρέχουν. Μπορείτε να δείτε ποιοι εκδότες παρέχουν αυτή τη διευκόλυνση στη διεύθυνση https://library.upatras.gr/access247.

ΣΧΟΛΙΑ