Συμμετοχή στο Erasmus + για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

Οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ / Κινητικότητα για Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν στη δράση Erasmus+ KA103/εξερχόμενη κινητικότητα για Σπουδές.

Πληροφορίες σχετικά με τις Erasmus+ δι-ιδρυματικές συμφωνίες εντός Ευρώπης ανά Τμήμα, μπορείτε να δείτε εδώ: https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus. Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+:  https://erasmus.upatras.gr/

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου – 28 Φεβρουαρίου 2020.

ΣΧΟΛΙΑ