Στη Λισαβόνα ο Περιφερειάρχης

Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στο Κογκρέσο του Κόμματος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Στην Λισαβόνα βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας,προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Κογκρέσου της Ομάδας τουΚόμματος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (Party of European Soscialists – PES) που θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για το ανώτατο όργανο τουPES που καθορίζει τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Κόμματος.

 

Το Κογκρέσο PES συνεδριάζει υπό τον τίτλο «Δίκαιη, Ελεύθερη, Βιώσιμη:η Προοδευτική Ευρώπη που θέλουμε», διαδικασία που σηματοδοτεί την έναρξητης εκστρατείας του κόμματος για τις Ευρωεκλογές του 2019. Κατά τηδιάρκεια των εργασιών θα εκλεγεί ο Κοινός Υποψήφιος (Spitzenkandidat) του PESπου θα ηγηθεί της εκστρατείας για τις Ευρωεκλογές 2019 και θα είναι υποψήφιος για Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας είναι ομοναδικός Έλληνας απ’ την Ομάδα PES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τωνΠεριφερειών –ως Αντιπρόεδρος της- που έχει δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία ηοποία αναμένεται να επικυρώσει την υποψηφιότητα του Φρανς Τίμερμανς.

Οι Περιφερειάρχες που ανήκουν στην Ομάδα Ευρωπαίων Περιφερειών τουΚόμματος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών συνέταξαν ένα Μανιφέστο, το οποίοσυνυπογράφει και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και το οποίο απεστάλη στον Φρανς Τιμερμανς, Πρώτο Αντιπρόεδρο της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής και Επικεφαλής Υποψήφιο (Spitzenkandidat) του PES.

Στο Μανιφέστο τονίζεται πως οι Περιφέρειες θα πρέπει να έχουνμεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, για τους τομείςστους οποίους έχουν αρμοδιότητες, ενώ οι Περιφερειάρχες μπορούν να συμβάλουναποτελεσματικά στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.

Στο ίδιο κείμενο τονίζεται ότι «οι Περιφέρεις μπορούν να διαδραματίσουνσημαντικό ρόλο στις προσεχείς Ευρωπαϊκές Εκλογές λόγω της εγγύτητάς τουςστην κοινωνία, στην αξιοπιστία τους έναντι των πολιτών και, κυρίως, στηντεχνογνωσία και την εμπειρία τους στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος τομεακών πολιτικών».

ΣΧΟΛΙΑ