Στην παγκόσμια ελίτ το Πανεπιστήμιο Πατρών

Επτά θεματικά πεδία του μεταξύ των επικρατέστερων διεθνώς

Το σύστημα QS World Rankings / Top Universities ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματικό πεδίο για το έτος 2018 (QS World University Rankings by Subject). Στην έκδοση αυτή εξετάστηκαν περισσότερα από 4.500 Πανεπιστήμια, εκ των οποίων κατετάγησαν τελικώς 1.130 ΑΕΙ. Ο πίνακας κατάταξης που δημοσιεύτηκε διαμορφώνεται με βάση τέσσερα (4) επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation, research citations per paper and H-index), το καθένα από τα οποία συμμετέχει με διαφορετική βαρύτητα. Συγκεκριμένα, ελήφθησαν υπόψη η άποψη 75.015 ακαδημαϊκών και 40.455 εργοδοτών, καθώς και η ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, όπου υπολογίστηκαν δεδομένα πενταετίας.

Στη φετινή κατάταξη επτά (7) θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών εμφανίζονται μεταξύ των επικρατέστερων στην παγκόσμια ελίτ, όπου συνολικά αξιολογήθηκαν περισσότερα από 14.000 πανεπιστημιακά τμήματα.

Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη θεματική περιοχή Engineering & Technology, η οποία καταλαμβάνει τη θέση 312 παγκοσμίως, τα θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών που κατετάγησαν (ranked) έχουν ως εξής: το πεδίο των «Πολιτικών Μηχανικών» (Engineering – Civil & Structural) στις θέσεις 151-200, παραμένοντας μεταξύ των αντίστοιχων καλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα πεδία των «Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών» (Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing) και «Χημικών Μηχανικών» (Engineering – Chemical) βρίσκονται στις θέσεις 201-250, των «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών» (Engineering – Electrical & Electronic) στις θέσεις 251-300 και των Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Computer Science & Information Systems) στις θέσεις 301-350.

Στην ευρύτερη θεματική περιοχή Natural Sciences, η οποία βρίσκεται στις θέσεις 451-500 παγκοσμίως, το θεματικό πεδίο της «Χημείας» (Chemistry) κατετάγη στις θέσεις 351-400, ενώ στην περιοχή Life Sciences & Medicine, το θεματικό πεδίο της «Ιατρικής» (Medicine), στις θέσεις 401-450.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών εμφανίζεται σε αυτό το διεθνές σύστημα αξιολογούμενο συνολικά σε 30 θεματικά πεδία, που καλύπτουν πλήρως τα 24 Τμήματά του και όλα τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στοχευμένων δράσεων για την περαιτέρω βελτίωση της θέσης τόσο των θεματικών περιοχών όσο και της συνολικής κατάταξης του Ιδρύματός μας.

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στο: http://www.topuniversities.com/, ενώ στον δικτυακό τόπο: https://www.upatras.gr/el/node/7404 έχουν αναρτηθεί όλες οι σχετικές κατατάξεις αλλά και οι «διακεκριμένες» θέσεις που έχουν καταλάβει Προγράμματα Σπουδών και θεματικά πεδία του Ιδρύματος στα διεθνή συστήματα τα τελευταία χρόνια.

Ακολουθεί πίνακας της έκδοσης QS World University Rankings by Subject 2018 για τα θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου μας:

2018       Overall Score     Ranking

Engineering & Technology           66,8        312

Πολιτικών Μηχανικών (Engineering – Civil

& Structural)      65,0        151-200

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing)             63,2        201-250

ΧημικώνΜηχανικών

(Engineering – Chemical)              60,3        201-250

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τ/Υ (Engineering – Electrical & Electronic)              60,7        251-300

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Computer Science & Information Systems)   56,3        301-350

Natural Sciences               61,2        451-500

Χημείας (Chemistry)      57,2        351-400

Life Sciences & Medicine              47,7        –

Ιατρικής (Medicine)       50,6        401-450

 

ΣΧΟΛΙΑ