Στην Πάτρα σήμερα και αύριο η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΕΜΑ

Για την πρόοδο των έργων για τους Παράκτιους Μεσογειακούς

Η Συντονιστική Επιτροπή (COORDINATOR COMMITTEE) της ΔΕΜΑ (Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων), αναμένεται στην Πάτρα και στην έδρα της Οργανωτικής Επιτροπής των ΙΙ Μεσογειακών Αγώνων, σήμερα Τετάρτη 27 και αύριο Πέμπτη 28/2/2019.

Θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις με τον Πρόεδρο της Ο.Ε κ. Φώτη Σαραντόπουλο, τον Project Manager κ. Νάσο Νασόπουλο και την Ομάδα Έργου, θα γίνει επιθεώρηση των πεπραγμένων, καθώς και του αναλυτικού σχεδιασμού για κάθε επί μέρους θέμα που αφορά την διοργάνωση.

ΣΧΟΛΙΑ