Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας στο ΑΕΙ Πάτρας

Η Προκήρυξη

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας με κάθε δυνατό τρόπο και ειδικότερα την ενίσχυση της Βασικής Έρευνας, δεδομένου ότι η Εκπαίδευση και  η Έρευνα αποτελούν θεμελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεμένες δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλοσοφίας της έρευνας, ενδυναμώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης και συντελεί στη δημιουργία υψηλού επιπέδου ερευνητικού δυναμικού.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποιεί από το 1998 το πρόγραμμα «K. Καραθεοδωρή». Στόχος του Προγράμματος «K. Καραθεοδωρή 2020» είναι η ενίσχυση των νεοδιορισθέντων και ηλικιακά νέων μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων του Πανεπιστημίου Πατρών και εμμέσως των υποψηφίων διδακτόρων τους, ώστε να  υλοποιήσουν νέες ιδέες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ερευνητικής τους ομάδας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη διεθνώς της αναγνωρισμένης έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν νεοδιορισθέντα και νέα σε ηλικία μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων που δεν έχουν λάβει προηγούμενη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «K. Καραθεοδωρή». Στην παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν 7 προτάσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων είναι η Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα επιλεγούν αναμένεται να αρχίσει την 1η Ιουλίου του 2020 και θα έχει διάρκεια 3 χρόνων (μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023).

Αναλυτικές πληροφορίες: http://caratheodory.upatras.gr/?page_id=1103

ΣΧΟΛΙΑ