Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πατρών

Τα Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή είναι ανοιχτά σε αιτήσεις

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών δίνει προτεραιότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και την μεικτή μάθηση (blended learning) για την επιμόρφωση υψηλής ποιότητας. Τα προγράμματα μεικτής μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ συνδυάζουν δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω είδη μάθησης:

  1. Διδασκαλία σε τάξη
  2. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (ευέλικτη μελέτη)
  3. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (μάθημα με καθηγητή σε εικονική τάξη)
  4. Κοινωνική Μάθηση

Τα Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή είναι ανοιχτά σε αιτήσεις εκπαιδευόμενων είναι:

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ: https://kedivim.upatras.gr/

 

ΣΧΟΛΙΑ