Πλαστά πιστοποιητικά Ελληνοποίησης Αλβανών πολιτών

Εντοπίστηκαν μέχρι τώρα 14 υποθέσεις

14 παράτυπα  έγγραφα χορήγησης πλαστών πιστοποιητικών από την υπηρεσία Δημοτολογίου του δήμου Ιωαννιτών προς Αλβανούς πολίτες, προκειμένου να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, εντοπίστηκαν στο Δήμο Ιωαννιτών, κατά την διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου που διενεργήθηκε μετά από αίτημα του Προξενείου Αργυροκάστρου.

Για την υπόθεση ξεκίνησε  Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τον Δήμο Ιωαννιτών, μιας και τα πιστοποιητικά, «χρησιμοποιούν» τα μητρώα προ του 1913, πριν την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, τα οποία είναι χειρόγραφα και εμφανίζουν Αλβανούς πολίτες ως απογόνους Ελλήνων πολιτών, με στόχο να πετύχουν την παράνομη ελληνοποίησή τους.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν Αλβανός πολίτης προσκόμισε έγγραφο, το οποίο στην συνέχεια διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι δεν είχε τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσίου έγγραφου, υπογραφές και σφραγίδες. Τότε  η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ζήτησε από το Προξενείο Αργυροκάστρου να σταλούν για έλεγχο όλα τα πιστοποιητικά που έχουν φτάσει στο αρμόδιο γραφείο του.

ΣΧΟΛΙΑ