Πατρών – Πύργου και φράγμα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Αχαΐας

Στις 20 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, για πρώτη φορά για το 2020, το δημοτικό συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επέκταση έργων ανάπλασης οικισμού Κάτω Αχαΐας – 2η Φάση Ανάπλασης» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ¨Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον¨. Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συστατική πράξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΦοΔΣΑ του Ν. 4555/2018. Εισηγητής: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύσταση φορέα διαχείρισης του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου. Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4. Συζήτηση σχετικά με τις θέσεις μας στο θέμα της κατασκευής του τμήματος Πατρών – Πύργου, του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού. Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου (μνημονίου), για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2019-2020.(εξ αναβολής). Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Ριόλου. Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

ΣΧΟΛΙΑ