Παρέμβαση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας για τα μαθήματα ειδικότητας

«Να διδάσκονται μόνο από τις αντίστοιχες ειδικότητες»

«Τα μαθήματα ειδικοτήτων να διδάσκονται μόνο από τις αντίστοιχες ειδικότητες», όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, που σημειώνει τα ακόλουθα:

«Αρκετοί συνάδελφοι μας πληροφορούν πως σε ορισμένα σχολεία έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να διδάσκονται από συναδέλφους δασκάλους μαθήματα ειδικοτήτων (εικαστικά, θεατρική αγωγή κ.λπ.). Αυτό συνήθως συμβαίνει σε σχολεία της υπαίθρου, όπου εργάζονται νεότεροι συνάδελφοι με μεγαλύτερο διδακτικό ωράριο.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να περισσεύουν από τον πρωινό κορμό ορισμένες διδακτικές ώρες από τους δασκάλους και αυτές να διατίθενται για την κάλυψη των ωρών ειδικοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι προσλήψεις αναπληρωτών σε ειδικότητες και καλύπτονται τα κενά.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτήν την πρακτική. Θεωρεί πως όλα τα μαθήματα ειδικοτήτων πρέπει να διδάσκονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Εφόσον περισσεύουν ώρες δασκάλων για τους λόγους που προαναφέραμε σε κάποιο σχολείο, αυτές θα πρέπει να διατίθενται για ενισχυτική διδασκαλία. Τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, όπου έχουν εφαρμοστεί, έχουν πετύχει εξαιρετικά και πιστοποιημένα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά υποβαθμισμένα.

Καλούμε τους Διευθυντές των σχολείων να μη συναινούν σε τέτοιες πρακτικές και να διεκδικούν την κάλυψη των ωρών ειδικοτήτων που χρειάζεται το σχολείο τους από αντίστοιχες ειδικότητες.

Καλούμε τη Διοίκηση να σταματήσει τις αλχημείες, προκειμένου να επιτυγχάνει κάλυψη των κενών που διαπιστώνονται στα σχολεία.
Το αίτημά μας για ποιοτική εκπαίδευση όλων των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτο».

ΣΧΟΛΙΑ