Πανεπιστήμιο Πατρών: Παράσταση διαμαρτυρίας των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο

Την Πέμπτη το πρωί

Συγκέντρωση – παράσταση στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, για την Πέμπτη την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 το πρωί, προγραμματίζει το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την αναβολή της ψήφισης του σχεδίου Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών και Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που δόθηκε από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για «την αποστολή παρατηρήσεων ή/και διορθώσεων» για το σχέδιο του Νέου Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών μοιραία οδηγεί σε μια τυπική και όχι ουσιαστική διαδικασία. Εκφράζει περισσότερο προσπάθεια ενσωμάτωσης και χειραγώγησης των εργαζομένων παρά ικανοποίησης των αιτημάτων τους. Επανειλημμένα προτείναμε κοινή επιτροπή με εκπροσώπους του Συλλόγου. Αυτός ο Οργανισμός δεν είναι αποτέλεσμα συζήτησης, κατανόησης και αποδοχής εκ μέρους του Διοικητικού Προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο χρειάζεται έναν νέο οργανισμό που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του πέρα από σκοπιμότητες και συμφέροντα. Έναν οργανισμό με προοπτική για τα επόμενα χρόνια, να καλύπτει τις ανάγκες σε προσωπικό, την στελέχωση του με έναν διοικητικό μηχανισμό ανεξάρτητο από την εκάστοτε Διοίκηση.

Γνωρίζοντας ότι ο Οργανισμός αποτελεί ένα εργαλείο άσκησης της πολιτικής, μεταφοράς και εξειδίκευσης γενικότερων επιλογών, κατευθύνσεων και ρυθμίσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν παραιτούμαστε από την προσπάθεια ανάδειξης των στόχων του, του ρόλου και του περιεχομένου του και ταυτόχρονα επίλυσης έστω και επιμέρους ζητημάτων. Εξάλλου στον Οργανισμό αποτυπώνονται εκτός από τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Πανεπιστημίου Πατρών, οι εργασιακές σχέσεις και οι συνθήκες εργασίας μας.

Το Σχέδιο του νέου Οργανισμού αντανακλά την μεγαλύτερη επιχειρηματική και ιδιωτικοοικονομική λειτουργία του, τη δημιουργία υπηρεσιών που θα λειτουργούν με κριτήρια ανταποδοτικότητας και μιας στρατιάς πειθήνιων υπαλλήλων.

Ο νέος Οργανισμός φαίνεται να εξυπηρετεί «εσωτερικά» τη διατήρηση και ενδυνάμωση της «καθεστηκυίας τάξης»:

 • Γιατί ΔΕΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ τίποτα;
 • Εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες οι τόσες νέες θέσεις προϊσταμένων;
 • Είναι ισοβαρή τα διοικητικά τμήματα που δημιουργούνται ή μερικά μπορούσαν είτε να λείπουν είτε να αποσείσουν βάρος από άλλα που στενάζουν;
 • Γιατί αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης κλάδοι και κατηγορίες, και συγκεκριμένοι/ες συνάδελφοι, ενάντια στον υπαλληλικό κώδικα, και πριμοδοτούνται άλλοι/ες, και μάλιστα ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ;
 • Ποιές ανάγκες ή ποιών οι ανάγκες τελικά εξυπηρετούνται;
 • Στις νέες οργανικές θέσεις που δημιουργούνται φαίνεται ότι υπάρχει μερική πρόβλεψη για οργανικές θέσεις ώστε να ενταχθεί μέρος του προσωπικού ΙΔΟΧ Καθαριότητας και εργολαβικών φυλάκωνες αλλά όχι οι συμβασιούχοι έργου που εργάζονται χρόνια στο Πανεπιστήμιο καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών του.
 • Γιατί πληθώρα τμημάτων «κρέμονται» στον εκάστοτε Πρύτανη καθώς και οι 37 Γραμματείες τμημάτων και 7 κοσμητειών στην Γενική διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

(I).    Γενικές παρατηρήσεις:

 1. Πολλές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στο Σχέδιο του νέου Οργανισμού σε πολλές μονάδες δεν είναι σωστές και άλλες παραλείπονται.
 2. Σε πλέον των 29 οργανικών μονάδων υπάρχει η αναφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ περιγραφής «όσες –άλλες-αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα» η φράση αυτή πρέπει να ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ δεν είναι σωστό σε κείμενο που προσδιορίζει ειδικό κανόνα δικαίου να υπάρχει αυτή η γενίκευση που υποθάλπει για το μέλλον και ενδεχόμενη αυθαιρεσία των αρμόδιων οργάνων!!!!.
 3. Τα Τμήματα ένταξης (έστω και με διαφορετική ονομασία) δεν πρέπει να υπάρχουν στον νέο οργανισμό αλλά να καλύπτονται από τις συναφείς μονάδες.

(II).   Ειδικές παρατηρήσεις: Στο άρθρο 10 του σχεδίου με τίτλο «Συγχώνευση συναφών κατηγοριών και κλάδων/ειδικοτήτων θέτουμε τις εξής παρατηρήσεις μας:

 1. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ υφιστάμενων, όπως αναφέρεται, κατηγοριών και κλάδων/ειδικοτήτων των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου
 2. ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ παρά μόνον εφόσον ο/η υπάλληλος το επιθυμεί
 3. Στα συνημμένα αρχεία πινάκων (excel) ΛΕΙΠΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 4. Για τον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ να εφαρμοστεί το άρθρο 15 του ΠΔ50/2001

(III).  Επισύναψη παρατηρήσεων συναδέλφων:

 1. Λαμπροπούλου Ανδριάνα σχετικά με δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Γραμματειών Τμημάτων και προσθήκη πτυχίων από Πολυτεχνικές Σχολές και Θετικών Επιστημών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας) και (Διεύθυνση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ)
 2. Γεωργουδάκη Ελένη σχετικά με το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
 3. Διαμαντοπούλου Ελένη σχετικά με πρόταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (αντί τμήματος)
 4. Τσόγκα Ειρήνη σχετικά με οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ ΠΕ Χημικών
 5. Καρράς Κωνσταντίνος δημιουργία τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης στο Αγρίνιο
 6. Φαναριώτης Αθανάσιος δημιουργία γραφείου διαχείρισης ποιότητας σίτισης και κυλικείων του Πανεπιστημίου Πατρών
 7. Βαρώτσος Αντώνης ένταξη αυτοδίκαια στην κατηγορία Τ.Ε Μηχανικών

ΖΗΤΑΜΕ:

 1. Την αναβολή ψήφισης του τελικού σχεδίου οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών και του εσωτερικού κανονισμού για εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να γίνει ουσιαστική συζήτηση.
 2. Συγκρότηση Επιτροπών με συμμετοχή μελών των συλλόγων εργαζομένων.»

ΣΧΟΛΙΑ