Πανεπιστήμιο Πατρών:Συνεχίζεται ο θεσμός του «ακροατή φοιτητή» από το Τμ. Θεατρικών Σπουδών

Οι δυνατότητες που έχουν οι πολίτες

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζει και το Εαρινό Εξάμηνο την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, προκειμένου να φέρει πιο κοντά στο Τμήμα και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο τους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής δίνει σε όλους τους συμπολίτες μας τη δυνατότητα αλλά και πρόσθετα κίνητρα για να συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή ζωή μέσω του θεσμού του “ακροατή φοιτητή”. Πιο συγκεκριμένα, σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Τμήμα δίνεται εφεξής η δυνατότητα:

(1) Να παρακολουθήσουν κάθε Εξάμηνο έως δύο (2) μαθήματα, που θα επιλέξουν από όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα μας, θεωρητικά αλλά και εργαστηριακά, προπτυχιακά αλλά και (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μεταπτυχιακά!

(2) Τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πλήρες διδακτικό ψηφιακό υλικό που δίνεται στους κανονικώς εγγεγραμμένους φοιτητές.

(3) Τη δυνατότητα να αποκτήσουν κάρτα για να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη του Τμήματός μας, η οποία διαθέτει περίπου 15.000 βιβλία αλλά και δωρεάν πρόσβαση (από τους χώρους του Τμήματος) σε διεθνή ηλεκτρονικά περιοδικά διαφόρων επι-στημονικών κλάδων.

(4) Επίσημη βεβαίωση από το Τμήμα στο τέλος κάθε Εξαμήνου ότι παρακολούθησαν ως ακροατές το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα μαθήματα (υπό την προϋπόθεση ότι θα βεβαιώνεται από τον διδάσκοντα η τακτική τους συμμετοχή), χωρίς βεβαίως να χρειάζεται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων είναι πολύ δελεαστικό, καθώς περιλαμβάνει μαθήματα για το αρχαίο θέατρο, το σύγχρονο ελληνικό και το παγκόσμιο θέατρο, τη θεωρία και την ανθρωπολογία του θεάτρου αλλά και για τέχνες όπως ο χορός, ο κινηματογράφος, η μουσική και η σκηνογραφία, μαθήματα σκηνοθεσίας και υποκριτικής, καθώς και μαθήματα για το θέατρο στο σχολείο και τη δραματική τέχνη στην εκ-παίδευση. Το Eαρινό Εξάμηνο αρχίζει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018. Δυνατότητα εγγραφής υπάρχει για μια εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων (έως και την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου).

Η παρότρυνσή του Τμήματος προς τους όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες είναι απλή: «Μη διστάσετε»!

Λεπτομέρειες για τα προσφερόμενα μαθήματα και για τον τρόπο που μπορεί να εγγραφεί κανείς και να αποκτήσει την κάρτα του «ακροατή φοιτητή» του Τμήματος, με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.theaterst.upatras.gr/ καθώς και στο τηλ. 2610 969900 (9:00-15:00). Με πολύ εύκολο τρόπο μπορείτε να συμπληρώσετε απευθείας έως έξι μαθήματα της επιλογής σας (από τα οποία θα γίνετε δεκτός/ή στα δύο πρώτα για τα οποία υπάρχουν ελεύθερες θέσεις) στην ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει στη διεύθυνση: http://www.upnet.gr/auditioner-application/

 

ΣΧΟΛΙΑ