Πάτρα-Πολιτική Προστασίας: Καθαρίστε τα οικόπεδα – Μην πετάτε ανεξέλεγκτα όσα κλαδεύετε

Πού πρέπει να πετάγονται τα προϊόντα κηπουρικών εργασιών

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων ενημερώνει, με νέα ανακοίνωσή της, τους πολίτες, για την υποχρέωσή τους να καθαρίσουν οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους ιδιοκτησίας τους, προς αποφυγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Επίσης, επιτρέπεται προσωρινά κατά την αντιπυρική περίοδο η δωρεάν εναπόθεση στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας προϊόντων κηπουρικών εργασιών ιδιωτών, η οποία θα πρέπει να γίνεται με ίδια μέσα.

Η ανακοίνωση

«Ενημερώνουμε ξανά ότι κατά την αντιπυρική περίοδο  η οποία ξεκίνησε από 1η Μαΐου, οι δημότες υποχρεούνται από τον νόμο να καθαρίσουν οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους που έχουν στην ιδιοκτησία τους, προκειμένου να αποφύγουμε κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β), η οποία ορίζει πως:

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ισχύσουν και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδάφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα.

Τέλος, ενημερώνουμε  ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να συλλέγει και να αποκομίζει προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα κ.λ.π.) με μεγάλο όγκο, ή σε μεγάλες ποσότητες από ιδιοκτησίες –κατοικίες .

Γι΄ αυτό και προς διευκόλυνση των δημοτών, επιτρέπεται προσωρινά κατά την αντιπυρική περίοδο η δωρεάν εναπόθεση στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας προϊόντων κηπουρικών εργασιών ιδιωτών με ίδια μέσα.

Για το λόγο αυτό οι δημότες πρέπει να επικοινωνούν για συνεννόηση στο 2610450336  Πύλη Χ.Υ.Τ.Α. Ξερόλακκας).

Υπενθυμίζεται ότι η αυθαίρετη απόθεση τέτοιων αποβλήτων σε κοινοχρήστους χώρους, συνιστά παράβαση του κανονισμού καθαριότητας (και ως τέτοια τιμωρείται με πρόστιμο) όπως και η άνευ αδείας κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, για την οποία εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων, με υψηλά πρόστιμα.

Πέραν αυτόν σε περίπτωση πυρκαγιάς από τις αιτίες αυτές υπάρχουν ποινικές κυρώσεις, σε βάρος όσων την προκάλεσαν.

Για την αποφυγή όλων αυτών και πάνω απ’ όλα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, περιουσιών και περιβάλλοντος είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής των παραπάνω.»

ΣΧΟΛΙΑ