Πάτρα: Καμία ενέργεια στο Δημοτολόγιο μέχρι και 21 Ιανουαρίου

Εν όψει της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό ότι λόγω μετάπτωσης του Προγράμματος Δημοτολογίου και ενόψει λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Δ/νση Εσωτερικών και Ηλ/κής Διακυβέρνησης, από 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15,00 έως και την 21 Ιανουαρίου 2018 παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια του Δήμου μας, όπως εγγραφές – διορθώσεις, μεταβολές, διαγραφές καθώς και έκδοση όλων των ειδών Πιστοποιητικών.

Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12/1/2018 και ώρα 15,00 έως και 21/1/2018) δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου, ως εκ τούτου δεν δύνανται να εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ.

 

ΣΧΟΛΙΑ