Πάτρα: Από αύριο, Τρίτη, οι αιτήσεις για συγκομιδή ελιάς από τα ελαιόδεντρα του Δήμου

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Δημοτική αρχή, μέσω του Κοινωνικού
Οργανισμού, θα διαθέσει προς συγκομιδή τα ελαιόδεντρα που ανήκουν
στην δημοτική περιουσία του Δήμου Πατρέων.
Η επιλογή των συμπολιτών μας στους οποίους θα διατεθούν (τα
ελαιόδεντρα), θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά, ώστε να υπηρετήσουμε
και τις ατομικές ανάγκες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την ενίσχυση
δομών του Κοινωνικού Οργανισμού ( δομή συσσιτίων , κατασκηνώσεων
κλπ.).
Η διάθεση θα γίνει για 2(δύο) έτη (2019 και 2020) και θα καρπωθούν το
60% της σοδειάς σε λάδι. Το άλλο 40% θα διατεθεί στο Κοινωνικό
οργανισμό.
Καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συγκομιδή
θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα ανάλογα
δικαιολογητικά από τις 12/11/2019 έως και 18/11/2019.
Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται στα κατα
τόπους διαμερίσματα, δημοτικές ενότητες και στα κεντρικά γραφεία του
Κοινωνικού Οργανισμού (Γούναρη 76)
Όροι συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα προβούν στη συλλογή του ελαιοκάρπου :
α) με ίδια μέσα χωρίς καμία υποχρέωση διάθεσης μέσων από τον
Δήμο ή τον ΚΟΔΗΠ ( π.χ. ελαιόπανα , αλυσοπρίονα, μεταφορικά μέσα ,
καύσιμα κλπ ).
β) Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να κρατήσουν, από τη συγκομιδή του
ελαιοκάρπου των ελαιόδεντρων της Δημοτικής Περιουσίας, το 60% της

παραγωγής του ελαιολάδου για ιδιωτική χρήση και το 40% θα
παραμένει στο ελαιοτριβείο και θα παραλαμβάνεται από αυτό από την
υπηρεσία του ΚΟΔΗΠ .
γ) Οι ωφελούμενοι είναι υπεύθυνοι για το σωστό μάζεμα των ελιών
χωρίς να προκαλέσουν κοπή ή καταστροφή των δέντρων καθώς και για
τον καθαρισμό των κλαδιών στο χώρο, υπό την επίβλεψη – επικοινωνία
με γεωπόνους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
δ) Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στην υπογραφή σχετικού ιδιωτικού
συμφωνητικού με τον Κοινωνικό Οργανισμό για τη ρύθμιση επιμέρους
θεμάτων.
ε) ) Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να πάνε στα ελαιοτριβεία που θα
επιλεχθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Δικαιολογητικά που κατατίθενται :
Α) Οι δικαιούχοι της Τράπεζας Τροφίμων θα καταθέσουν :

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο ταυτότητας,
3. Αντίγραφο κάρτας τροφίμων

Β) Οι μη δικαιούχοι της Τράπεζας Τροφίμων θα καταθέσουν :
1. Αίτηση
2.Αντίγραφο ταυτότητας
3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ( χορηγείται από το Διαμέρισμα που
ανήκουν )
4.Πρόσφατη φορολογική δήλωση Ε1
5.Κάρτα ανεργίας ή σύμβαση εργασίας
6..Απόδειξη ενοικίου ( αν δε φαίνεται στη Φορολογική Δήλωση )
Χρόνος Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 12/11/2019 έως
18/11/2019.
Αξιολόγησης Αιτήσεων
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που
ορίζεται με απόφαση Δημάρχου και η επιλογή θα γίνει βάσει
οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

ΣΧΟΛΙΑ