Πάτρα: Αναστέλλεται η απεργιακή κινητοποίηση των δικαστικών υπαλληλων

Το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, συνήλθε σήμερα 12-09-2017, προκειμένου να εξετάσει και να εκτιμήσει την όλη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί για την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την ΑΔΑ 6ΗΘ3Ω-5ΞΙ/8-9-17

2. Την πρόταση των υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών

Αποφάσισε

Την αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης της 21ης Σεπτεμβρίου 2017.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι των Διοικητικών Δικαστηρίων παραμένουν σε εγρήγορση αναφορικά με τα προβλήματα του κλάδου τους.

ΣΧΟΛΙΑ