Οι υπεύθυνοι της Πυροσβεστικής στην Πάτρα επισκέφθηκαν τον Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώωτατος τους προσέφερε μία εικόνα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου

Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο ἐπεσκέφθησαν τὴν Τρίτη 18.2.2020, ὁ Ὑποστράτηγος κ. Ἰωάννης Πετροῦτσος, Συντονιστὴς Περιφερειακῶν Διοικήσεων Δυτικῆς Ἑλλάδος, Πελοποννήσου καὶ Ἰονίων Νήσων, ὁ Ἀρχιπύραρχος κ. Νικόλαος Ρουμελιώτης, Περιφερειακὸς Διοικητὴς τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Δυτικῆς Ἑλλάδος καί ὁ Πύραρχος κ. Ἀνδρέας Στεμπίλης, Διοικητής τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Νομοῦ Ἀχαΐας προκειμένου νὰ λάβουν τὴν εὐλογία του καὶ τὴν εὐχή του μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀναλήψεως τῶν νέων τους καθηκόντων.

Ὁ Σεβασμιώτατος τοὺς εὐχήθηκε ἀπὸ καρδίας τὰ δέοντα καὶ τοὺς διαβεβαίωσε ὅτι θὰ τοὺς συνοδεύη ἡ εὐχὴ καὶ ἡ προσευχή του, ἐνῶ ὡς εὐλογία τούς προσέφερε μιά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

ΣΧΟΛΙΑ