Μητροπολίτης Πατρών: «Μακεδονία Ἑλληνική… πού γῆ  ἱέρισσα καί καπετάνισσα εἶναι»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐρωτηθείς σχετικὰ διὰ τὸ μεῖζον ἐθνικὸ θέμα τῆς ὀνοματοδοσίας τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, ἀνέφερε τὰπαρακάτω:

«Ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ ὁ Πατραϊκὸς Λαὸς ἑνώνουν τὴν φωνὴ τους ὑπὲρ τῶν ἀπαραγράπτων δικαίων τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπὲρ τῆς ἀδιαμφισβήτητης μαρτυρημένης ἀπὸ τὴν Ἱστορία Ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας, γιὰ τὴν ὁποία ἔδωσαν τὸ αἷμα τους Ἥρωες καὶ Μάρτυρες, Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοί, στὸ διάβα τῶν αἰώνων. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν θὰ πραγματοποιηθ Γενική Ἱερατικὴ Σύναξη πρὸς ἐνημέρωση τῶν Ἱερέων καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Πατραϊκοῦ Λαοῦ γιά τό θέμα καίγιά περαιτέρω ἐνέργειες.

Ὁ Ἱερὸς Κλῆρος καὶ ὁ Πατραϊκὸς Λαὸς ἐκφράζουν τὴν εὐαρέσκειά τους πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καὶ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν τοποθέτηση των ἐπὶ τοῦ ὡς εἲρηται ζητήματος .

Γνωστὸν τυγχάνει ὅτι τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων ἃπτεται καίἐκκλησιαστικῆς παραμέτρουὡς ἒχει σημειωθεῖ καί στό γράμμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος. (Σχισματικήαὐτοτιτλοφορούμενη «Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας»).

 Μὲ τὴν εὐκαιρίατῶν Ἐγκαινίων στὴν Πάτρα τό Σάββατο 13.1.2018, ἀπό τόνἘξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κΠροκόπιο Παυλόπουλοτῆς «ΣτέγηςΓραμμάτων Κωστῆς Παλαμᾶς», στὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκε  μεγάλος Ποιητής  καὶ λόγῳτῆς ἐπικαιρότητος τοῦ θέματος τοῦ ὀνόματος Μακεδονίατὸ ὁποῖο ἀνήκει στὴ μία καὶμόνη Ἑλληνικὴ Μακεδονίαδημοσιεύομε ἀπὸ τὸ ποίημα τοῦ μεγάλου μας ποιητοῦ «φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ» τό παρακάτω ἀπόσπασμαγιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε τὶς ρίζες μαςτὴνἱστορία μαςτὸ αἷμα καὶ τὰ δάκρυα ποὺ ἔχυσαν ὅσοι ὑπερασπίστηκαν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιατοῦ Γένους μας καί μάλιστα τή γῆ τῆς Μακεδονίαςτήν ὁποία δέν ἒχομε τό δικαίωμα νάχαρίσωμε σέ κανένανοὒτε ὡς γεωγραφικό χῶροοὒτε καί ὡς ὂνομα.

«…καί τῆς Θεσσαλονίκης

βλαστοί, πρωτοπαλλήκαρα καί πολεμάρχοι, μέσα

κι ἀπό τή γῆ πού ἱέρισσα καί καπετάνισσα εἶναι,

στὄνα της χέρι τό σπαθί καί στ ‘ ἄλλο το βαγγέλιο,

καί στοῦ πελάου καί στεριανή καί στό ρωμαίικο Γένος

ἀφρός ἀπό τή δόξα του κί ἀπό τή δύναμή του.

Μακεδονίτες ποταμοί, μακεδονίτες ἄντρες

ἀνταμωμένοι ἀπάνω της θεριεύουνε καί στέκουν…»

 

Ἐκφράζομε ἐπίσης, τὴν εὐχὴ καὶ ἔχομε δι’ ἐλπίδος ὅτι οἱ Κυβερνῶντες τὴν Πατρίδα μας, θὰ σταθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ θὰ φανοῦν ἀντάξιοι τῶν ἱστορικῶν στιγμῶν καὶ τῆς παρακαταθήκης τῶν προγόνων μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΣΧΟΛΙΑ