Μέχρι και σήμερα η προθεσμία για 60 θέσεις στο ΕΑΠ και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σε «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική»

Εξήντα θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στο κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων:

 • Ιατρικής
 • Κτηνιατρικής
 • Φυσικής και Φυσικών Επιστημών
 • Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Στατιστικής
 • Χημείας
 • Βιολογίας
 • Ψυχολογίας
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
 • Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
 • Βιοτεχνολογίας
 • Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής
 • Χημικών Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Μηχανικών ΗΥ
 • Πληροφορικής
 • Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική
 • Πληροφορικής
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Μηχανικής Βιοσυστημάτων
 • Διατροφής και Διαιτολογίας
 • Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προθεσμία: Έως 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610 367312, [email protected] (Τμήμα Μητρώου Φοιτητών), 2610 367300 και [email protected] (Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες)

ΣΧΟΛΙΑ