Μέτρα προστασίας για την λαϊκή αγορά του Σαββάτου στην Κάτω Αχαΐα

Θα ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη απόφαση

Η ανακοίνωση του Δήμου: Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 943), την υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26797/25-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1585) ,   την  όμοια  υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π../οικ. 27805 (ΦΕΚ  1640/τ. Β΄/30-04-2020),  και  την  τελευταία  υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009 (ΦΕΚ 1988/τ.Β΄/23-05-2020) σας ενημερώνουμε ότι έως και την Κυριακή 31.05.2020 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της περίπτωσης  9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

  1. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία   πωλητών(κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες) στις υπαίθριες αγορές ευθύνης τους για την περ. α΄της παρ. 1 της υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π../οικ. 27805 (ΦΕΚ  1640/τ. Β΄/30-04-2020) Απόφασης.
  2. Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
  3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
  4. Επιτρέπεται  η πώληση στις Λαϊκές Αγορές  των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας  Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) –όπως και  των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

 Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του Κορωνοϊού στη κοινότητα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυστηρά τα κάτωθι:

● Να φορούν κατά τις συναλλαγές τους και καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της λαϊκής αγοράς υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
● Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό.

Tα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη απόφαση. Επισημαίνεται ότι η απόφαση για την πλήρη αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών λαμβάνεται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων κατά της διάδοσης του Κορωνοϊού, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας  ανακοίνωσε τους πίνακες των πωλητών προϊόντων γης των Λαϊκών αγορών του Σαββάτου 30/05/2020.

Gjona  Brulinda Παραγωγός
Καβαλιέρος  Κωνσταντίνος Παραγωγός
Κωστόπουλος  Φώτιος Παραγωγός
Μητροπούλου  Σωτηρία Παραγωγός
Μίντζας  Αντώνιος Παραγωγός
Νικολόπουλος  Γεώργιος Παραγωγός
Νικολόπουλος  Διονύσιος Παραγωγός
Πανταζόπουλος Παναγιώτης Παραγωγός
Πανταζόπουλος  Κωνσταντίνος Παραγωγός
Παναγιωτόπουλος  Ιωάννης Παραγωγός
Πολυζώης  Κωνσταντίνος Παραγωγός
Χασαπόπουλος  Βασίλειος Παραγωγός
Αντωνόπουλος  Γεώργιος Επαγγελματίας  Αγροτικών
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης Επαγγελματίας  Αγροτικών
Μπάρκουλας  Παναγιώτης Επαγγελματίας Βιομηχανικών
Κυριαζή  Ειρήνη Επαγγελματίας  Βιομηχανικών

 

ΣΧΟΛΙΑ